ABOUT US

Büyüktanır Law Firm, founded by Attorney at Law Tahir Büyüktanır in 1987, who retired from Petrol Ofisi, at the address of Ulus Rüzgarlı Sokak Özler Han No. 4, the center of old Ankara, continues its services in a corporate structure as a family office with the participation of Attorney at Law Oğuz Büyüktanır in 1988. Our law firm, which has been providing legal services for more than 50 years, continues to deliver services in a corporate structure by maintaining its feature as a family office. Our office, which is open to development and change, with its dynamic structure, also attaches importance to research and publications. We carry out all its legal services both at national and international level. We offer mediation services effectively, provides client-priority service and adopt preventive legal policy with consultancy services. Accessibility is particularly important, which mainly focuses on litigation and consultancy...

Read More

ATTORNEYSHIP SERVICES

CONSULTANCY SERVICES

MEDIATION SERVICES

CONTRACT PREPARATION

PEOPLE

image

Tahir BUYUKTANIR

Expert Attorney
image

Burcu G.ÖZCAN BÜYÜKTANIR

Assoc. Prof. Dr. Atty. Arb.

OUR BOOKS

You can examine the information about this book by clicking here.

You can examine the information about this book by clicking here.

You can examine the information about this book by clicking here.

You can examine the information about this book by clicking here.

You can examine the information about this book by clicking here.

You can examine the information about this book by clicking here.

ARTICLES

Ceninin Bedensel Bütünlüğünün İhlalinde Maddi Zararının Tazmini.

Cenin, anne karnında olan ancak doğumu henüz gerçekleşmemiş ve kişi olması sağ doğum koşuluna bağlanmış varlıktır. Ceninin hukuki statüsü onun haklara sahip...

Read More

Bedensel bütünlüğün ihlali nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların İngiliz hukukuna göre tazmini.

İngiliz hukuk sisteminin, Türk hukuk sisteminden farklı bir yapıya sahip olması benzer hukuki sorunların çözümüne farklı yaklaşımları da beraberinde getirmektedir... Read More

 

Evlenmeye Zorlamak için Öngörülen Cayma Tazminatı ya da Cezai Şart Dava Edilemez; Ancak Yapılan Ödemeler de Geri İstenemez

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) “Nişanlılığın Hükümleri” başlığı altında “Dava Hakkının Bulunmaması” alt başlığı ile... Read More

 

Endikasyon Dışı (Off-Label)

İlaç kullanımından Doğan zararlardan ilaç üreticisinin ve hekimin Hukuki sorumluluğu... Endikasyon dışı ilaç kullanımı, günümüzde ilaçla tedavide kullanımı gittikçe
yaygınlaşan uygulamalardan biridir...
Read More

 

CONTACT US

To benefit us with Quick Contact links. Transportation to our office using Google Map.

Contact Us Our office